89

ศน. 2

ส 9363480

S 9363479

S 9363478

S 9363476

เรอง รายชอผไดรบคดเลอกขนบญชตำแหนง 2

ประกาศ กศจ 24 ม.ค 63 16.38น แกไข

ประกาศใหดาวหโหลดเกยตบตรงานวนสถาปนพนท 2

          แผนขาว การประชมการเสรมสรางความเปนพแผนขาว การประชมการเสรมสรางความเป2ประกาศ กศจ7 3

ประกาศ กศจ 10 กพ 63 2ประกาศ กศจ 5 กพ 63

ประกาศ กศจ 2ประกาศ กศจ 24 ม.ค 63 16.38น แกไข

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรและรายชื่อผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานชายโขงทุกวันอาทิตย์คำสงยายผบรหารสถานศกษา 2 12 19คำสงยายคร 2 12 19

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

วันที่ 9 ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลำ 13.00 น. นางนงลักษณ์ เศรษฐพูธ์ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม พร้อมสมาชิกในกลุ่มลูกเสือ ฯ ร่วมกันลง พื้นที่ เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้อำนวยกำรและคณะครูโรงเรียนบ้ำนปากบัง อ.นาแก จ.นครพนม ที่ได้รับ ผลกระทบจากพายุโซนร้อน “โพลดุล” และ “พายุคำจิกิ” ทั้งนี้ได้ช่วยกันซ่อมแซมฟื้นฟูภายในโรงเรียน โดยมีสมาชิกลูกเสือ เนตรนารี ของโรงเรียนบ้านปากบัง ช่วยกันพัฒนาและทำความสะอาดบริเวณ โรงเรียนงานนำเสนอ1กรณพเศษหนงสองานนำเสนอ1ตำแหนงวาง

 แบบสอบถามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน

และอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

nit

 แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของศธจ.นครพนม ...

pg
 หนังสือราชการ

 

ภาพกิจกรรมภายในองค์กร

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


kungsms

 

นายชวรงค์ วงศ์ศรีทา
รองศึกษาธิการ
จังหวัดนครพนม
bess

กันยายน 2057
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

ok

ng

SPOF

googlekbn

kttl

yada

2.png5.png3.png6.png8.png9.png
Today524
Yesterday665
This week3088
This month18353
Total253689

Who Is Online

2
Online

28 กุมภาพันธ์ 2563

ข่าวจากครูบ้านนอกดอทคอม

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ไม่พบฟีด

ข่าวจากไทยรัฐออนไลน์

ข่าวไทยรัฐออนไลน์ - ข่าว