kink10

 

 

shaw

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม


ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
เรื่อง ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพร้อมรื้อถอนบ้านพักข้าราชการ
(สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม)

ประกาศ กศจ15.06งานนำเสนอ1 ลาสด 18.29ประกาศ กศจ ครพฒนาทองถนรายชอ ศน.12ประการครดาวน์โหลดเกียรติบัตร

b

วันที่ 9 ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลำ 13.00 น. นางนงลักษณ์ เศรษฐพูธ์ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม พร้อมสมาชิกในกลุ่มลูกเสือ ฯ ร่วมกันลง พื้นที่ เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้อำนวยกำรและคณะครูโรงเรียนบ้ำนปากบัง อ.นาแก จ.นครพนม ที่ได้รับ ผลกระทบจากพายุโซนร้อน “โพลดุล” และ “พายุคำจิกิ” ทั้งนี้ได้ช่วยกันซ่อมแซมฟื้นฟูภายในโรงเรียน โดยมีสมาชิกลูกเสือ เนตรนารี ของโรงเรียนบ้านปากบัง ช่วยกันพัฒนาและทำความสะอาดบริเวณ โรงเรียนงานนำเสนอ1กรณพเศษหนงสองานนำเสนอ1ตำแหนงวางประกาศ กศจ 13ประกาศ กศจ 13 สค 62ประกาศพณฐประกาศรายชอ 30 กค 62 ลาสด

ประกาศ กศจ

แบรนเนอร

 แบบสอบถามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน

และอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

28

27

ประกาศผลสอบ

nit

 แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของศธจ.นครพนม ...004

pg
 หนังสือราชการ

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

More in

ภาพกิจกรรมภายในองค์กร

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


kungsms

 

นายชวรงค์ วงศ์ศรีทา
รองศึกษาธิการ
จังหวัดนครพนม
bess

มีนาคม 2048
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

ok

ng

SPOF

googlekbn

kttl

yada

1.png6.png9.png1.png9.png8.png
Today488
Yesterday672
This week1858
This month15165
Total169198

Who Is Online

1
Online

23 ตุลาคม 2562

ข่าวจากครูบ้านนอกดอทคอม

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ไม่พบฟีด

ข่าวจากไทยรัฐออนไลน์

ไม่พบฟีด