kink10

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรและรายชื่อผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานชายโขงทุกวันอาทิตย์คำสงยายผบรหารสถานศกษา 2 12 19คำสงยายคร 2 12 19shaw

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม

Untitled 3

ประกาศ กศจ15.06งานนำเสนอ1 ลาสด 18.29ประกาศ กศจ ครพฒนาทองถนรายชอ ศน.12ประการครดาวน์โหลดเกียรติบัตร

b

วันที่ 9 ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลำ 13.00 น. นางนงลักษณ์ เศรษฐพูธ์ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม พร้อมสมาชิกในกลุ่มลูกเสือ ฯ ร่วมกันลง พื้นที่ เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้อำนวยกำรและคณะครูโรงเรียนบ้ำนปากบัง อ.นาแก จ.นครพนม ที่ได้รับ ผลกระทบจากพายุโซนร้อน “โพลดุล” และ “พายุคำจิกิ” ทั้งนี้ได้ช่วยกันซ่อมแซมฟื้นฟูภายในโรงเรียน โดยมีสมาชิกลูกเสือ เนตรนารี ของโรงเรียนบ้านปากบัง ช่วยกันพัฒนาและทำความสะอาดบริเวณ โรงเรียนงานนำเสนอ1กรณพเศษหนงสองานนำเสนอ1ตำแหนงวางประกาศ กศจ 13ประกาศ กศจ 13 สค 62ประกาศพณฐประกาศรายชอ 30 กค 62 ลาสด

ประกาศ กศจ

แบรนเนอร

 แบบสอบถามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน

และอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

28

27

ประกาศผลสอบ

nit

 แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของศธจ.นครพนม ...004

pg
 หนังสือราชการ

 

ภาพกิจกรรมภายในองค์กร

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


kungsms

 

นายชวรงค์ วงศ์ศรีทา
รองศึกษาธิการ
จังหวัดนครพนม
bess

มกราคม 2051
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

ok

ng

SPOF

googlekbn

kttl

yada

2.png2.png8.png2.png0.png7.png
Today133
Yesterday567
This week133
This month12689
Total228207

Who Is Online

1
Online

20 มกราคม 2563

ข่าวจากครูบ้านนอกดอทคอม

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ไม่พบฟีด

ข่าวจากไทยรัฐออนไลน์

ไม่พบฟีด