เข้าสู่เว็บกลุ่มบริหารงานบุคคล

18446877 10203160239682878 4968917187769640265 n

นายชัยยุทธ เพชรวงษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 2

นายณฐกร วงศ์จันลา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 3

นางรฐานิษฐ์ พงศ์ธนาวดี
นิติกรปฏิบัติการ