kink10

                                                    กลุ่มนโยบายและแผน
                                              เข้าสู่เว็บกลุ่มนโยบายและแผน

 นางปฐมาภรณ์ แพงดี
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

                                                                    

นางสาวชนิดาภา ฉันทะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

นางกรรณิการ์ จำปาขาว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


kung







sms

 

นายชวรงค์ วงศ์ศรีทา
รองศึกษาธิการ
จังหวัดนครพนม
bess

สิงหาคม 2036
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

ok

ng

SPOF

googlekbn

kttl

yada