kink10

                            กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
                                     เข้าสู่เว็บกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 

 

1

นางสุวณีย์ ศรีวรมย์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

 
 

2

นางจารุนันท์ เนวะมาตย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

 

Powerpoint มาตรฐานการประกันคุณภาพขั้นพื้นฐาน 

Powerpoint  การประกันคุณภาพภายนอกรอบที่ 4

เอกสารประกอบการอบรม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


kungsms

nai

นายปริญญา ธรเสนา

ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

 

นายชวรงค์ วงศ์ศรีทา
รองศึกษาธิการ
จังหวัดนครพนม
bess

สิงหาคม 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ok

ng

SPOF

googlekbn

kttl

yada