kink10

                                                  กลุ่มพัฒนาการศึกษา
                                            เข้าสู่เว็บกลุ่มพัฒนาการศึกษา

 

นางกนกพร ด้วงคำภา

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

 

นางสาวจิตรลดา ผลโยน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวศิรินาถ แพฟืน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวภัทรีญา โกพลรัตน์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 2
ตอบแบบ.......................

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


kungsms

nai

นายปริญญา ธรเสนา

ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

 

นายชวรงค์ วงศ์ศรีทา
รองศึกษาธิการ
จังหวัดนครพนม
bess

เมษายน 2037
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

ok

ng

SPOF

googlekbn

kttl

yada