kink10

                                                  กลุ่มพัฒนาการศึกษา
                                            เข้าสู่เว็บกลุ่มพัฒนาการศึกษา

 

นางกนกพร ด้วงคำภา

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

 

นางสาวจิตรลดา ผลโยน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวศิรินาถ แพฟืน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวภัทรีญา โกพลรัตน์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 2
ตอบแบบ.......................

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


kungsms

 

นายชวรงค์ วงศ์ศรีทา
รองศึกษาธิการ
จังหวัดนครพนม
bess

มีนาคม 2048
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

ok

ng

SPOF

googlekbn

kttl

yada